Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont
portalFormulare.ro
Portal actualizat la 21 Iulie 2024

Contract de imprumut intre societati comerciale neafiliate

valabil la 09 Ian 2024
Intrebare: Buna ziua, Dorim sa ne ajutati cu un model de contract imprumut intre doua societati comerciale, mentionez ca nu sunt afiliate, in obiectul de activitate nu este trecut acest gen de tranzactii. Imprumutul este pentru plata urgenta a salariilor. Tranzactia este ocazionala si impusa de conditiile economice actuale.

Raspuns:
Contract de imprumut
Incheiat astazi .........................
la .............................................
 
I. PARTILE CONTRACTANTE
 
1.1 Societatea ............................................................ S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social in ................................................., str. .......................................... nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......,
 (localitatea)
apartament ...., judetul/sectorul ........, avand codul unic de inregistrare nr. ...... atribut fiscal ......................... si numar de ordine in registrul comertului ....../....../......, contul nr. ................................, deschis la ......................., telefon ......................., fax ........................, reprezentata prin .........................., cu functia de ................., in calitate de imprumutat
si
 
1.2. Societatea ............................................................ S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social in ................................................., str. .......................................... nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......,
 (localitatea)
apartament ...., judetul/sectorul ........, avand codul unic de inregistrare nr. ...... atribut fiscal ......................... si numar de ordine in registrul comertului ....../....../......, contul nr. ................................, deschis la ......................., telefon ......................., fax ........................, reprezentata prin .........................., cu functia de ................., in calitate de imprumutat
au convenit sa incheie prezentul contract de imprumut, cu respectarea dispozitiilor art. 2167-2170 Cod civil si a dispozitiilor art. 2387-2477 Cod civil urmatoarelor clauze:
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
 
2.1. Imprumutatorul acorda imprumutatului cu titlu de imprumut suma de ..... EURO/USD, echivalentul a .............. lei, calculat la cursul de schimb valutar de ....... LEI/EURO/USD.
 
III. DURATA CONTRACTULUI
 
3.1. Imprumutul se acorda pe termen de ........... zile/luni/ani de la data autentificarii prezentului contract.
3.2. La expirarea termenului prevazut la pct. 3.1 partile pot conveni prelungirea duratei contractului prin act aditional.
 
IV. GARANTII SI RASPUNDERI
 
4.1. Restituirea imprumutului este garantata de Societatea .............., cu sediul social in .............................., 
 (localitatea)
str. ................................... nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ......, judetul/sectorul ......................, codul unic de inregistrare .............., atribut fiscal ................... si numar de ordine in registrul comertului nr. ........../........../.........., contul nr. ..........................., deschis la ..................., telefon ................, fax ......................., care consimte sa constituie, in favoarea imprumutatorului, un drept real de gaj/de ipoteca mobiliara asupra unui numar de .............. actiuni nominative, avand fiecare o valoare nominala de ................ lei si o valoare contabila de activ net de ...................... lei, pe care le detine la Banca ..........................., cu sediul in ............................., str. ........................ nr. ........., si anume:
a) actiuni numerotate de la ................... pana la ...................... inclusiv, platite integral si libere de sarcini;
b) diferenta de .............. actiuni, gajate/ipotecate prin prezentul contract, numerotate de la ................ pana la ............ se vor preda imprumutatorului in materialitatea lor, pana la data de ................................. .
 
4.2. Actiunile gajate/ipotecate fiind nominative, sunt proprietatea societatii constituitoare, potrivit inscrisurilor care atesta acest lucru.
4.3. Cu exceptia celor .................. de actiuni care se vor preda imprumutatorului, celelalte actiuni nu sunt grevate de alte datorii, sub sanctiunea raspunderii societatii constitutoare, in cazul unor situatii contrare.
4.4. Partile au convenit ca actiunile sa fie pastrate de ................... pana la achitarea integrala a imprumutului.
4.5. Imprumutatorul se obliga sa nu realizeze nici un act sau fapt care sa poata fi interpretat ca un act de instrainare a actiunilor pana la scadenta imprumutului.
 
V. FORTA MAJORA
 
5.1. Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
5.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ..................
 (zile, ore)
producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
5.3. Daca in termen de ........................... de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile
 (zile, ore)
au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
 
VI. NOTIFICARILE INTRE PARTI
 
6.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
6.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
6.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
6.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
 
VII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
 
7.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate
din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie solutionate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
7.2. In cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti.
 
VIII. CLAUZE GENERALE REFERITOARE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 
8.1. Partile colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal inscrise in prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare, in modalitati care asigura confidentialitatea si securitatea adecvata a acestor date, in vederea asigurarii protectiei impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale. 
8.2. In procesul de prelucrarea a datelor cu caracter personal, partile aplica prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor) si ale legislatiei nationale.
8.3. Datele cu caracter personal comunicate in cadrul prezentului contract, vor fi prelucrate in scopul executarii prezentului contract. 
8.4. Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in vederea executarii prezentului contract sunt urmatoarele: (de ex.: nume si prenume, adresa, serie si numar carte de identitate, cod numeric personal, numar de telefon/fax, adresa de posta electronica, cod bancar).
8.5. Datele personale, comunicate in cadrul prezentului contract, pot fi comunicate institutiilor publice, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
8.6. In situatia in care este necesara prelucrarea datelor personale in alte scopuri decat cele prevazute la pct. 9.3, partea care realizeaza prelucrarea va informa cealalta parte si ii va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
8.7. Partile isi garanteaza reciproc dreptul la informare si acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificare, actualizare, portabilitate, stergere, la restrictionare si opozitie in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
8.8. Datele personale inscrise in prezentul contract sunt pastrate pe intreaga perioada de executare a contractului si ulterior incetarii acestuia, in conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor.
8.9. In contextul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, prelucrare inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.
 
IX. ALTE CLAUZE
 
9.1. In cazul neachitarii imprumutului, partial sau integral, imprumutatorul este in drept sa ceara instantei judecatoresti fie sa dispuna retinerea lor de catre acesta, fie sa ceara sechestrarea si vanzarea lor la licitatie, sub rezerva dreptului de a fi platit preferential fata de alti creditori in conformitate cu prevederile art. 2326-2327 din Codul civil.
 
X. CLAUZE FINALE
 
10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
10.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
10.3. Partile se obliga sa autentifice prezentul contract la notarul public, taxa de timbru, timbrul judiciar si onorariul notarial urmand a fi suportate de imprumutat.
10.4. Prezentul contract s-a incheiat in ............. exemplare, din care .......... .
 
 
 
 
IMPRUMUTATOR IMPRUMUTAT
 
 
 
 
Nota: 
 
In noul Cod civil garantarea indeplinirii obligatiilor este o ipoteca conventionala, conform dispozitiilor art. 2366 si 2369 Cod civil sau ipoteca mobiliara, conform art. 2387-2477 Cod civil. 
Conform art. 10 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, modifica art. 991 din Legea nr. 31/1990 in sensul precizarii formei actului prin care se constituie ipoteca mobiliara cat si cu privire la inscrierea ipotecii mobiliare asupra actiunilor in registrul actionarilor si inregistrarea in Arhiva Electronica de Garantii Mobiliare, reglementeaza constituirea de ipoteci mobiliare asupra actiunilor ce se face prin inscris sub semnatura privata, in care se vor arata cuantumul datoriei, valoarea si categoria actiunilor cu care se garanteaza, iar in cazul actiunilor la purtator si nominative emise in forma materiala, si prin mentionarea ipotecii pe titlu, semnata de creditor si debitorul actionar sau de mandatarii acestora.

x