Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont
portalFormulare.ro
Portal actualizat la 19 Iunie 2024

Formularul 230 - Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat (OPANAF 15/2021)

valabil la 15 Feb 2021
Intrebare: Formularul 230 - OPANAF 15/2021

Raspuns:

ORDIN nr. 15 din 7 ianuarie 2021
pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii, precum si a modelului si continutului unor formulare

EMITENT: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
PUBLICAT IN: Monitorul Oficial nr. 34 din 12 ianuarie 2021

Data intrarii in vigoare: 
12 Ianuarie 2021

Istoric consolidari

Avand in vedere dispozitiile art. 5 alin. (4), art. 123^1 si 130 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 100 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si avizul conform al Ministerului Finantelor comunicat prin Adresa nr. 897.928 din data de 31.12.2020, in temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:
ART. 1
Se aproba Procedura privind stabilirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii, prevazuta in anexa nr. 1.
ART. 2
(1) Se aproba modelul, continutul si instructiunile de completare a formularului 230 „Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat“ si „Anexa nr. ... la Cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat“, prevazute in anexa nr. 2.
(2) Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:
a) „Notificare privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult“, prevazut in anexa nr. 3;
b) „Referat de stabilire a sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat, virata in mod necuvenit entitatilor nonprofit/unitatilor de cult“, prevazut in anexa nr. 4;
c) 258 „Decizie privind recuperarea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat, virata in mod necuvenit entitatilor nonprofit/unitatilor de cult“, prevazut in anexa nr. 5;
d) 255 „Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private“, prevazut in anexa nr. 6.
ART. 3
Prevederile prezentului ordin se aplica pentru directionarea de catre contribuabili a sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pe veniturile realizate incepand cu anul 2020.
ART. 4
Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularelor de la art. 2 sunt prevazute in anexa nr. 7.
ART. 5
Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 6
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, directiile generale regionale ale finantelor publice, precum si unitatile fiscale subordonate acestora vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 7
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Mirela Calugareanu
Bucuresti, 7 ianuarie 2021.
Nr. 15.

 

INSTRUCTIUNI privind completarea formularului 230 „Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat“


I. Depunerea formularului


1.1.1. Formularul se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza urmatoarele venituri din Romania:
- venituri din salarii si asimilate salariilor;
– venituri din pensii;
– venituri din activitati independente/activitati agricole, impuse pe baza de norma de venit;
– venituri din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva, pentru care impozitul se retine la sursa;
– venituri din drepturi de proprietate intelectuala, altele decat cele pentru care venitul net se determina in sistem real;
– venituri din cedarea folosintei bunurilor, pentru care venitul net se determina pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.
Contribuabilii completeaza formularul in urmatoarele situatii:
a) au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, si solicita restituirea acestora;
b) dispun asupra destinatiei sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau unitatilor de cult.


1.2. Contribuabilii nu pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul datorat pentru indemnizatiile prevazute la art. XI si XV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, si in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120/2020 privind instituirea unor masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile ulterioare.


2. Termen de depunere:
- pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului, sub sanctiunea decaderii.


3. Organul fiscal central competent
Formularul se completeaza in doua exemplare:
- originalul se depune, dupa caz, la:
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice fara domiciliu fiscal in Romania.
– copia se pastreaza de catre contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia.


4. Modul de completare si depunere
4.1. Formularul se completeaza de catre contribuabili sau de catre imputernicitii acestora, potrivit dispozitiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, inscriind corect, complet si cu buna-credinta informatiile prevazute de formular.
4.2. Persoanele fizice care opteaza pentru directionarea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea mai multor entitati nonprofit/unitati de cult, precum si pentru acordarea de burse private completeaza in mod corespunzator formularul „Anexa nr. ... la Cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat“.
In aceasta situatie se completeaza corespunzator casutele prevazute in formularul 230 cu numarul anexelor completate si depuse impreuna cu acesta.
4.3. Cererea se depune impreuna cu anexele completate, daca este cazul, in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau prin posta, cu confirmare de primire.
4.4. Formularul „Anexa nr. ..... la Cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat“ se depune numai cu formularul 230.
4.5. Formularul se pune gratuit la dispozitia contribuabilului, la solicitarea acestuia.
4.6. Formularul poate fi depus si prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii.


II. Completarea formularului


5. In rubrica „Anul“ se inscrie anul pentru care se completeaza formularul, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2020).


6. Sectiunea I „Date de identificare a contribuabilului“
6.1. In caseta „Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala“ se inscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
6.2. In rubricile „Nume“ si „Prenume“ se inscriu numele si prenumele contribuabilului.
6.3. Rubricile privind adresa se completeaza, dupa caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.


7. Sectiunea II „Destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit/ unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii“
7.1. Bursa privata - casuta se bifeaza de catre contribuabilii care au efectuat cheltuieli in cursul anului de raportare cu burse private conform legii si solicita restituirea acestora.
7.1.1. Contract nr./data - se inscriu numarul si data contractului privind acordarea bursei private.
7.1.2. Suma platita (lei) - se inscrie suma platita de contribuabil in cursul anului de raportare pentru bursa privata.
7.1.3. Documente de plata nr./data - se inscriu numarul si data documentelor care atesta plata bursei private.
7.1.4. Contribuabilii vor prezenta organului fiscal competent, in copie cu mentiunea „conform cu originalul“, contractul privind bursa privata, precum si documentele de plata pentru aceste burse.
7.2. Sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult - casuta se bifeaza de catre contribuabilii care solicita virarea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult.
7.2.1. Casuta „Optiune privind distribuirea sumei pentru o perioada de 2 ani“ - se bifeaza in cazul in care contribuabilul solicita prin cerere distribuirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru acelasi beneficiar pentru o perioada de 2 ani. Solicitarea poate fi reinnoita dupa expirarea perioadei de 2 ani.
7.2.2. Cod de identificare fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult - se inscrie codul de identificare fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult pentru care se solicita virarea sumei.
7.2.3. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se inscrie denumirea completa a entitatii nonprofit/unitatii de cult.
7.2.4. Cont bancar (IBAN) - se completeaza codul IBAN al contului bancar al entitatii nonprofit/unitatii de cult.
7.2.5. Procentul din impozit - se completeaza cu procentul din impozitul pe venit pe care contribuabilul opteaza sa il vireze catre entitatea nonprofit/unitatea de cult, care nu poate depasi plafonul admis de lege de 3,5% din impozitul pe venit datorat.
7.2.6. Suma - se completeaza cu suma solicitata de contribuabil a fi virata in contul entitatii nonprofit/unitatii de cult, determinata prin aplicarea procentului inscris la randul 7.2.5. asupra impozitului pe venit datorat.
In situatia in care contribuabilul nu poate determina suma, rubrica nu se completeaza.
7.2.7. Daca suma rezultata prin aplicarea procentului din impozit inscris in cerere pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, cumulata cu suma platita pentru bursa privata depaseste plafonul admis de lege reprezentand 3,5% din impozitul anual datorat, atunci suma totala luata in calcul este limitata la nivelul acestui plafon, avand prioritate cheltuielile efectuate in cursul anului de raportare cu bursa privata.


8. Sectiunea III „Date de identificare a imputernicitului“
8.1. Se completeaza numai in cazul in care directionarea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private se realizeaza prin imputernicit, desemnat potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
8.2. In caseta „Cod de identificare fiscala“ se inscrie codul de identificare fiscala al imputernicitului, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
8.3. In rubrica „Nume, prenume/Denumire“ se inscriu, dupa caz, numele si prenumele imputernicitului sau denumirea acestuia.
8.4. Rubricile privind adresa se completeaza, dupa caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al imputernicitului.

ANEXA 3

Nr. inregistrare ...........................
Data............................................
Catre **) ................................
CNP/NIF............................................................
Str. ................... nr. ...., bl. ....., sc. ......,
et. ......, ap. ......, judetul/sectorul ...............,
localitatea ..................., cod postal .............

NOTIFICARE
privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult


Stimata(e) doamna/domn,
Va reamintim ca prin completarea Formularului 230 „Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat“, inregistrat sub nr. ......... din data de ..................., figurati in evidenta fiscala ca ati optat pentru virarea unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe veniturile realizate in anul ................ pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult.
Prin aceasta notificare facem apel la intelegerea dumneavoastra, in vederea verificarii corectitudinii si completitudinii informatiilor existente in evidenta fiscala.
Referitor la optiunea dumneavoastra privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, conform formularului depus, va supunem atentiei urmatoarele:


1. Din analiza datelor din evidenta fiscala rezulta ca figurati cu formularul 230 depus pe baza de borderou de catre entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiara u-3928?
Potrivit evidentelor noastre, Formularul 230 „Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat“ nr. ............... din data de .................... prin care a fost inregistrata optiunea dumneavoastra privind virarea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat, pentru o perioada de..........., in contul entitatii nonprofit/unitatii de cult................................, cod de identificare fiscala......................, a fost depus la organul fiscal, pe baza de borderou, de catre entitatea beneficiara.
In cazul in care nu ati optat pentru virarea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul datorat in contul entitatii beneficiare mentionate sau nu ati solicitat virarea sumei pentru aceasta entitate nonprofit/unitate de cult pentru perioada de mai sus, va rugam ca in termen de 30 de zile de la data primirii prezentei notificari sa ne comunicati, in scris, aceste aspecte.
Daca aceasta este optiunea dumneavoastra exprimata prin semnarea formularului 230, atunci nu sunteti obligat(a) sa raspundeti la aceasta notificare.
In situatia in care nu vom primi un raspuns de la dumneavoastra in termen de 30 de zile de la data la care ati primit aceasta notificare, consideram ca optiunea inregistrata la Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu numarul de mai sus este exprimata de dumneavoastra, urmand sa facem demersurile necesare in vederea directionarii sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit datorat, potrivit acestei optiuni.


2. Au fost identificate erori in formularul 230 depus u-3928?
In vederea efectuarii corecturilor, va rugam sa va prezentati, in termen de 30 de zile de la primirea prezentei notificari, la sediul unitatii fiscale.
Pentru informatii suplimentare in legatura cu aceasta notificare, persoana care poate fi contactata este dna/dl ....................., la sediul nostru sau la numarul de telefon ............., intre orele …..-….. .
Va multumesc!
Numele si prenumele .....................
Conducatorul unitatii fiscale
Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
*) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.
**) Se vor inscrie numele, prenumele, codul numeric personal/numarul de identificare fiscala si domiciliul fiscal ale contribuabilului.
ANEXA 4

 
REFERAT de stabilire a sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat, virata in mod necuvenit entitatilor nonprofit/unitatilor de cult


1. Datele de identificare a entitatii nonprofit/unitatii de cult
Denumirea .......................................................................................
Codul de identificare fiscala ....................................................
Domiciliul fiscal ....................................................................

2. Sume virate in mod necuvenit stabilite ca urmare a raspunsurilor persoanelor fizice la notificarea organului fiscal

┌────┬───────────────┬────────────────┬─────────┬────┬───────┐
│    │Borderoul de   â”‚Pozitia din     â”‚         â”‚    │       â”‚
│    │predare-primire│borderoul de    │Suma     â”‚    │Data   â”‚
│Nr. │depus de       â”‚predare-primire │virata   â”‚Cont│virarii│
│crt.│entitatea      │depus de        │necuvenit│IBAN│sumei  │
│    │beneficiara nr.│entitatea       â”‚         â”‚    │       â”‚
│    │/data***)      │beneficiara****)│         â”‚    │       â”‚
├────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────┼───────┤
│0   â”‚1              │2               â”‚3        │4   â”‚5      │
├────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────┼───────┤
│1.  │               â”‚                │         â”‚    │       â”‚
├────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────┼───────┤
│2.  │               â”‚                │         â”‚    │       â”‚
├────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────┼───────┤
│... │               â”‚                │         â”‚    │       â”‚
├────┴───────────────┴────────────────┼─────────┼────┼───────┤
│TOTAL                                │         â”‚X   â”‚X      │
└─────────────────────────────────────┴─────────┴────┴───────┘

Aprobat
Conducatorul unitatii fiscale
Numele si prenumele ...................
Data ...................
Avizat
Sef compartiment specialitate
Numele si prenumele ....................
Data ...............
Intocmit
Functie .....................
Numele si prenumele .......................
Data .....................
Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
*) Se mentioneaza denumirea organului fiscal emitent.
   **) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.
***) Se inscriu numarul si data borderoului de predare-primire cu care a fost depus formularul 230 „Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat“ la organul fiscal.
****) Se inscrie pozitia persoanei fizice care figureaza in borderoul de predare-primire depus de entitatea beneficiara, ca urmare a raspunsului la notificarea organului fiscal.
ANEXA 5

Nr. inregistrare ................
Data .........................
DECIZIE
privind recuperarea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat,
virata in mod necuvenit entitatilor nonprofit/unitatilor de cult
Catre:
Denumirea .............................
Localitatea ................, cod postal ..................
Str. ..................... nr. ......., bl. ...........
sc. ..........., ap. ........, judetul/sectorul ....................
Cod de identificare fiscala
...........................................
Prin prezenta, va comunicam ca suma de ............................. lei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat a fost virata in contul/conturile dumneavoastra in mod necuvenit.
Precizam ca, in urma notificarii, unii contribuabili au comunicat, in scris, faptul ca nu si-au exercitat optiunea privind sustinerea entitatii nonprofit/unitatii de cult ................................, astfel cum aceasta optiune este inscrisa in formularul/formularele 230 „Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat“ depus/depuse de dumneavoastra la organul fiscal, pe baza de borderou.
Fata de cele de mai sus, avand in vedere dispozitiile art. 100 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, aveti obligatia restituirii sumei in cuantum de ...................... lei, in functie de data comunicarii prezentei decizii, astfel:
- daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1-15 din luna, termenul de plata este pana la data de 5 a lunii urmatoare inclusiv;
– daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16-31 din luna, termenul de plata este pana la data de 20 a lunii urmatoare inclusiv.
Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, care se depune, in termen de 45 de zile de la comunicare, potrivit legii, la organul fiscal emitent.
Prezenta decizie reprezinta titlu de creanta si constituie instiintare de plata, conform legii.
Decizia produce efecte de la data comunicarii.

┌──────────────────────────────────────┐
│Date necesare efectuarii platii       â”‚
├────────────────────────────────────┬─┤
│Beneficiar                          │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Codul de identificare fiscala al    │ │
│beneficiarului                      │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Contul de venituri bugetare         â”‚ │
│corespunzator obligatiei de plata   â”‚ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Codul IBAN aferent contului de      │ │
│venituri bugetare                   â”‚ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Explicatii                          │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Suma (lei)                          │ │
└────────────────────────────────────┴─┘

Conducatorul unitatii fiscale,
Numele si prenumele ..................................
Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
ANEXA 6

ANEXA 7

Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularelor

a) Denumire: „Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat“ (formularul 230)

1. Cod: 14.13.04.13
2. Format: A4/t1
3. Caracteristici de tiparire:
- se tipareste pe o singura fata;
– se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare.
4. Se difuzeaza gratuit.
5. Se utilizeaza de catre contribuabilii care au realizat venituri din activitati independente/activitati agricole, impusi pe baza de norma de venit, venituri din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva pentru care impozitul se retine la sursa, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, altele decat cele pentru care venitul net se determina in sistem real, venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care venitul net se determina pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit, venituri din salarii si asimilate salariilor si/sau venituri din pensii si care opteaza pentru virarea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau unitatilor de cult si/sau care au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, si solicita restituirea acestora.
6. Se intocmeste in doua exemplare de contribuabil sau imputernicitul acestuia, dupa caz.
7. Circula:
- originalul la organul fiscal central competent;
– copia la contribuabil.
8. Se arhiveaza la dosarul contribuabilului.

b) Denumire: „Anexa nr. ... la Cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat“

1. Cod: 14.13.04.13
2. Format: A4/t1
3. Se difuzeaza gratuit.
4. Se utilizeaza de catre contribuabilii care au realizat venituri din activitati independente/activitati agricole, impusi pe baza de norma de venit, venituri din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva pentru care impozitul se retine la sursa, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, altele decat cele pentru care venitul net se determina in sistem real, venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care venitul net se determina pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit, venituri din salarii si asimilate salariilor si/sau venituri din pensii si care opteaza pentru virarea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau unitatilor de cult si/sau care au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, si solicita restituirea acestora.
5. Se intocmeste in doua exemplare de contribuabil sau de imputernicitul acestuia, dupa caz.
6. Circula:
- originalul la organul fiscal central competent, impreuna cu formularul 230 „Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat“;
– copia la contribuabil.
7. Se arhiveaza la dosarul contribuabilului.

c) Denumire: „Notificare privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult“

1. Format: A4/t2
2. Caracteristici de tiparire:
- se tipareste pe ambele fete;
– se poate utiliza si echipament informatic pentru completare si editare.
3. Se difuzeaza gratuit.
4. Se utilizeaza in scopul instiintarii contribuabililor cu privire la optiunea acestora privind directionarea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, pentru urmatoarele situatii:
a) in cazul in care formularul 230 a fost depus, pe baza de borderou, de catre entitatea nonprofit/unitatea de cult;
b) in cazul in care au fost constatate erori.
5. Se intocmeste in doua exemplare de catre organul fiscal central competent.
6. Circula:
- un exemplar la organul fiscal central competent;
– un exemplar la contribuabil.
7. Se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

d) Denumire: „Referat de stabilire a sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat, virata in mod necuvenit entitatilor nonprofit/unitatilor de cult“

1. Format: A4/t1
2. Caracteristici de tiparire:
- se tipareste pe o singura fata;
– se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare.
3. Se difuzeaza gratuit.
4. Se emite in situatia in care suma reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat a fost virata in mod necuvenit entitatii nonprofit/unitatii de cult.
5. Se intocmeste in doua exemplare de catre organul fiscal central competent pentru primirea si procesarea formularului 230.
6. Circula:
- un exemplar la organul fiscal in a carui raza teritoriala persoanele fizice isi au domiciliul fiscal;
– un exemplar la organul fiscal central competent.
7. Se arhiveaza la organul fiscal central competent.

e) Denumire: „Decizie privind recuperarea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat, virata in mod necuvenit entitatilor nonprofit/unitatilor de cult“ (formularul 258)

1. Format: A4/t1
2. Caracteristici de tiparire:
- se tipareste pe o singura fata;
– se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare.
3. Se difuzeaza gratuit.
4. Se emite in situatia in care suma reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat a fost virata in mod necuvenit entitatii nonprofit/unitatii de cult.
5. Se intocmeste in doua exemplare de catre organul fiscal central competent pentru primirea si procesarea formularului 230.
6. Circula:
- un exemplar la organul fiscal central competent;
– un exemplar la entitatea nonprofit/unitatea de cult.
7. Se arhiveaza la dosarul entitatii nonprofit/unitatii de cult, impreuna cu referatul de stabilire a sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat, virata in mod necuvenit entitatilor nonprofit/unitatilor de cult.

f) Denumire: „Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private“ (formularul 255)

1. Cod: 14.13.02.13/b
2. Format: A4/t2
3. Caracteristicile de tiparire:
- se tipareste pe ambele fete;
– se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare, cu adaptari adecvate situatiei contribuabilului.
4. Se difuzeaza gratuit.
5. Se utilizeaza la stabilirea de catre organul fiscal central competent a cheltuielilor admise cu bursele private in limita sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat.
6. Se intocmeste:
- in doua exemplare de organul fiscal central competent.
7. Circula:
- un exemplar la organul fiscal central competent;
– un exemplar la contribuabil/imputernicitul acestuia.
8. Se arhiveaza la dosarul contribuabilului.
-----


  


x