Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont
portalFormulare.ro
Portal actualizat la 20 Mai 2024

ORDIN nr. 555 din 7 mai 2021

24 Iun 2021+IP valabil si pentru Institutii Publice

ORDIN nr. 555 din 7 mai 2021
privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT IN: Monitorul Oficial nr. 515 din 18 mai 2021

Data intrarii in vigoare: 
18 Mai 2021

Istoric consolidari
  In temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul finantelor emite urmatorul ordin:
ART. I
Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 28 din 15 ianuarie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Punctele 4.3 si 4.4 vor avea urmatorul cuprins:
"4.3. Viza de control financiar preventiv se exercita prin semnatura persoanelor in drept, competente in acest sens, si prin aplicarea de catre acestea a sigiliului personal. Viza de control financiar preventiv se exercita olograf sau electronic.
In cazul exercitarii olografe, sigiliul personal este reprezentat de stampila, care cuprinde urmatoarele informatii: denumirea entitatii publice; mentiunea «vizat pentru control financiar preventiv»; numarul stampilei (numarul de identificare al titularului acesteia); data acordarii vizei (an, luna, zi).
In cazul vizei de control financiar preventiv exercitate in forma electronica, semnatura si sigiliul personal sunt reprezentate de semnatura electronica calificata a persoanei desemnate, care trebuie sa contina si toate informatiile cuprinse in sigiliul personal utilizat la exercitarea olografa a vizei, respectiv stampila.
Controlul financiar preventiv propriu in forma electronica se exercita numai asupra acelor proiecte de operatiuni stabilite expres prin normele metodologice specifice privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu si care nu contravin reglementarilor legale in vigoare. In acest caz, conducatorii entitatilor publice stabilesc prin proceduri proprii documentele care vor fi semnate cu semnatura electronica calificata, care pot include si formularele din anexele nr. 1a), 1b), 2 si 3 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare, asupra carora se exercita viza de control financiar preventiv propriu.
Entitatile publice la care controlul financiar preventiv se exercita in forma electronica introduc in normele metodologice specifice privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu prevederi corespunzatoare in acest sens, astfel incat proiectele de operatiuni si documentele justificative sa indeplineasca cel putin urmatoarele conditii:
- sa fie prezentate integral in forma electronica, prin canale electronice de comunicare al caror mod de utilizare este securizat, procedurat si aprobat de conducatorul entitatii publice;
– sa fie semnate de catre toate persoanele stabilite prin acte interne care au competenta in emiterea, semnarea, avizarea, certificarea si aprobarea documentelor cu semnatura electronica calificata, bazata pe un certificat calificat pentru semnatura electronica eliberat potrivit legii de un prestator de servicii de incredere;
– sa respecte un circuit electronic de semnare, avizare, certificare, aprobare si arhivare, aprobat printr-o procedura interna, care sa permita oricand efectuarea de auditari/verificari/ controale si sa contina, cel putin: modalitatile de transmitere, circuitul propriu-zis al documentelor, precizarea exacta a canalului electronic de comunicare etc.;
– sa permita arhivarea operatiunilor supuse controlului financiar preventiv si documentelor justificative aferente in forma electronica, conform cerintelor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica, republicata;
– sa respecte cerintele prevazute de legislatia financiar-contabila, legislatia generala si specifica aplicabila entitatii publice.
4.4. Datele din documentele prezentate la viza de control financiar preventiv se inscriu in registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv (denumit in continuare registru). Datele minime care se inscriu in registru sunt cuprinse in anexa nr. 1.3 la prezentele norme metodologice.
Registrul trebuie sa asigure: numerotarea in ordine cronologica, incepand de la numarul 1 pentru fiecare an; interzicerea inserarilor, intercalarilor, precum si a oricaror eliminari sau adaugiri ulterioare; inscrierea de date potrivit competentelor, astfel: in coloanele de la 0 pana la 6 si in coloana 8, de catre persoana care exercita controlul financiar preventiv, iar in coloana 7, de catre persoana care prezinta operatiunile pentru viza de control financiar preventiv. Registrul se poate completa in forma integral olografa, integral electronica sau combinata.
Registrul in forma electronica se completeaza prin intermediul unei aplicatii informatice care sa asigure inregistrarea cronologica a operatiunilor prezentate la viza si sa nu permita inserari, intercalari, precum si orice eliminari sau adaugiri ulterioare completarii.
Registrul in forma combinata se completeaza numai in cazul in care datele pentru coloana 7 «Data restituirii operatiunii, numele si prenumele/semnatura» nu pot fi inscrise in sistem electronic, fiind necesara obtinerea acestora pe format hartie, cu obligativitatea asigurarii corespondentei cu operatiunea pe care o reprezinta.
Registrul, indiferent de forma sub care se completeaza, se arhiveaza/se pastreaza pe o perioada de 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia a fost intocmit.
Entitatile publice la care registrul se completeaza in forma integral electronica sau combinata actualizeaza normele metodologice specifice privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu cu prevederi corespunzatoare in acest sens."
2. Punctul 5.3 va avea urmatorul cuprins:
"5.3. Persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv primeste documentele, le inregistreaza in registru, dupa care procedeaza la verificarea formala prin parcurgerea listei de verificare specifice operatiunii primite la viza, cu privire la: completarea documentelor in concordanta cu continutul acestora, existenta semnaturilor persoanelor autorizate din cadrul compartimentelor de specialitate, precum si existenta actelor justificative specifice operatiunii. In cazul documentelor electronice se verifica si daca semnaturile electronice ale persoanelor autorizate sunt valide. In efectuarea controlului de catre persoana desemnata, parcurgerea listei de verificare specifica operatiunii primite la viza este obligatorie, dar nu si limitativa. Aceasta poate extinde verificarile ori de cate ori este necesar."
3. Punctele 5.7 si 5.8 vor avea urmatorul cuprins:
"5.7. Daca in urma verificarii de fond operatiunea indeplineste conditiile de legalitate, regularitate si, dupa caz, de incadrare in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament, se acorda viza prin aplicarea sigiliului si semnaturii pe exemplarul documentului care se arhiveaza la entitatea publica. Prin normele metodologice specifice privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu, in situatii determinate de specificul operatiunilor supuse vizei de control financiar preventiv propriu, conducatorii entitatilor publice pot dispune ca, atunci cand sunt indeplinite conditiile de legalitate, regularitate si incadrare in limitele creditelor bugetare/de angajament, viza sa fie acordata prin aplicarea sigiliului personal si semnaturii pe toate exemplarele operatiunii in care sunt consemnate vizele, avizele si semnaturile persoanelor abilitate din cadrul entitatii publice.
Prin acordarea vizei se certifica implicit indeplinirea conditiilor mentionate in listele de verificare.
5.8. Documentele vizate si actele justificative ce le-au insotit sunt restituite, sub semnatura, compartimentului de specialitate emitent, in vederea continuarii circuitului acestora, consemnanduse acest fapt in registru. In cazul documentelor electronice, continuarea circuitului administrativ se realizeaza potrivit normelor specifice, aprobate de conducatorul entitatii publice."
4. Punctul 6.2 va avea urmatorul cuprins:
"6.2. Refuzul de viza, insotit de actele justificative semnificative, se aduce la cunostinta conducatorului entitatii publice, iar celelalte documente se restituie, sub semnatura, compartimentelor de specialitate care au initiat operatiunea. In cazul documentelor electronice, modalitatea de comunicare a refuzului de viza si restituirea documentelor se realizeaza potrivit normelor metodologice specifice privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu aprobate de conducatorul entitatii publice."
5. Punctul 10.1 va avea urmatorul cuprins:
"10.1. Controlul financiar preventiv delegat se exercita asupra operatiunilor care se inscriu in conditiile fixate prin ordinul de numire, in termenul cel mai scurt permis de durata efectiva a verificarilor necesare. Restul operatiunilor prin care se afecteaza fondurile si/sau patrimoniul public intra in competenta exclusiva a controlului financiar preventiv propriu.
Viza de control financiar preventiv delegat trebuie sa poarte semnatura si sigiliul personal al controlorului delegat. Viza de control financiar preventiv delegat se exercita olograf sau electronic.
In cazul exercitarii olografe, sigiliul personal este reprezentat de stampila, care cuprinde urmatoarele informatii: «Ministerul Finantelor - Corpul controlorilor delegati»; mentiunea «vizat pentru control financiar preventiv»; «Controlor delegat nr. …» (numarul de identificare al titularului acesteia); data acordarii vizei (an, luna, zi).
In cazul vizei de control financiar preventiv delegat exercitate in forma electronica, semnatura si sigiliul personal sunt reprezentate de semnatura electronica calificata a controlorului delegat, care trebuie sa contina si toate informatiile cuprinse in sigiliul personal utilizat la exercitarea olografa a vizei, respectiv stampila."
6. Punctul 10.3 va avea urmatorul cuprins:
"10.3. In exercitarea atributiilor sale de control financiar preventiv delegat asupra operatiunilor la care s-a stabilit competenta sa, controlorul delegat urmeaza procedura prevazuta la pct. 5. Listele de verificare avute in vedere la efectuarea controlului de catre controlorii delegati se emit si se actualizeaza de catre Directia generala de control financiar preventiv din cadrul Ministerului Finantelor.
Controlorul delegat exercita viza de control financiar preventiv delegat in forma electronica numai asupra proiectelor de operatiuni si documentelor justificative prezentate integral in acest format.
Perioada maxima de verificare este de 3 zile lucratoare de la prezentarea operatiunii, insotita de toate documentele justificative si informatiile solicitate. In cazuri exceptionale, controlorul delegat are dreptul sa prelungeasca perioada de verificare cu maximum 5 zile lucratoare, informandu-i in acest sens pe controlorul financiar sef si pe ordonatorul de credite."
ART. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul finantelor,
Alexandru Nazare
Bucuresti, 7 mai 2021.
Nr. 555.
-----


  


x